Workshop Offline

WORKSHOP “LEVERAGE TECHNOLOGY TO MANAGE MANUFACTURING AND OPERATIONS“

WORKSHOP “LEVERAGE TECHNOLOGY TO MANAGE MANUFACTURING AND OPERATIONS“

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ vào các hoạt động của một doanh nghiệp, có thể làm thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho Doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC

TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC

TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 

Tham Quan Doanh Nghiệp

THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12
QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2

QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2

QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ THĂM QUAN DOANH NGHIỆP - CÔNG TY TANIXA

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ THĂM QUAN DOANH NGHIỆP - CÔNG TY TANIXA

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI VÀ THĂM QUAN DOANH NGHIỆP - CÔNG TY TANIXA

Đào Tạo

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S
Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen ( * )
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP
KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
KHÓA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC

KHÓA ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ SẢN XUẤT TẠI HIỆN TRƯỜNG LÀM VIỆC
KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE FREE – QUẢN LÝ SẢN XUẤT CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE FREE – QUẢN LÝ SẢN XUẤT CƠ BẢN

KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE FREE – QUẢN LÝ SẢN XUẤT CƠ BẢN

Workshop Online

WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP

WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP

WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP
WORKSHOP ONLINE FREE - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID

WORKSHOP ONLINE FREE - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID

WORKSHOP ONLINE FREE  - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID
Workshop Online Bí Quyết Tạo Động Lực

Workshop Online Bí Quyết Tạo Động Lực

Workshop online bí quyết tạo động lực
WORKSHOP ONLINE FREE - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC

WORKSHOP ONLINE FREE - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC

WORKSHOP ONLINE FREE  - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC
WORKSHOP ONLINE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP

WORKSHOP ONLINE - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP

WORKSHOP ONLINE FREE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP
WORKSHOP ONLINE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN

WORKSHOP ONLINE - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN

WORKSHOP ONLINE FREE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN
WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR

WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR

WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR DIỄN GIẢ : TS NGUYỄN KHÁNH TRUNG - CTHDQT BRAND DOCTOR GROUP 
WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG DIỄN GIẢ : Th.s PHAN TRUNG KIÊN - GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG 

Tư Vấn Thực Chiến

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THỰC CHIẾN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP BALANCED SCORECARD (BSC)

Sau 3 năm hoạt động với gần 20 hoạt động trên con đường thực hiện SỨ MỆNH: chia sẻ giá trị và các kinh nghiệm thực chiến cho Doanh Nghiệp Sản Xuất, giúp Doanh Nghiệp Sản Xuất xác định “ NỖI ĐAU “ và giúp họ GIẢI QUYẾT “NỖI ĐAU” ấy
TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 1:1 (ONLINE)

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 1:1 (ONLINE)

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN 1:1 (ONLINE)
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY SAIGONDOOR ĐỢT 2

TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY SAIGONDOOR ĐỢT 2

TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY SAIGONDOOR ĐỢT 2
TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT- CÔNG TY CHĂN GA HOÀN KIM

TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT- CÔNG TY CHĂN GA HOÀN KIM

TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT- CÔNG TY CHĂN GA HOÀN KIM
HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỰC CHIẾN DN SẢN XUẤT

Audit Nhà Cung Cấp

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 
HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY

HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY

HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE

Thực Tập - Kiến Tập

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)

Từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thứ 4 của Group " đồng hành cùng các Trường Đại Học/ Cao Đẳng ươm mầm thế hệ nhân tài tương lai ", tháng 5-tháng 7/2022, Group Chiến Lược và Quản Trị Sản Xuất đồng hành cùng Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Văn Lang tổ chức Thực Tập Doanh Nghiệp cho 150 bạn Sinh Viên 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Cafe Kết Nối

HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM

HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM

HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY CLSVN

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY CLSVN

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY CLSVN
HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM TẠI VĂN PHÒNG GROUP 156 NKKN Q.1

HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM TẠI VĂN PHÒNG GROUP 156 NKKN Q.1

HOẠT ĐỘNG TALK 1:1 VỚI DN CÔNG NGHỆ/PHẦN MỀM TẠI VĂN PHÒNG GROUP 156 NKKN Q.1

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY CÔNG NGHỆ GIA CÁT

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY CÔNG NGHỆ GIA CÁT
CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN

CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN

CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRITIPHA

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRITIPHA

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM TRITIPHA
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CEO CÔNG TY CYBERSOFT

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 - CEO CÔNG TY CYBERSOFT

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 -  CEO CÔNG TY CYBERSOFT
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC CEO

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC CEO

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ GIAO LƯU & KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC CEO

Chuỗi Show Room mini

Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini

Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini

Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10

EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10

EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10
CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN TRƯNG BÀY 21/07

THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN TRƯNG BÀY 21/07

THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN TRƯNG BÀY 21/07
CÔNG TY SURIFARM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

CÔNG TY SURIFARM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

CÔNG TY SURIFARM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07
FUJIWA VIETNAM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

FUJIWA VIETNAM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

FUJIWA VIETNAM THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07
HRONLINE THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

HRONLINE THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

HRONLINE THAM GIA SỰ KIỆN NGÀY 21/07

TALKSHOW ONLINE

TALKSHOW SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TALKSHOW SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TALKSHOW " SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ "
TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ  “

TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ “

TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ   “
TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ?  “

TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ? “

TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ? “
TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP “

TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP “

TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP  “
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “

TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “

TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “
TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “

TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “

TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME“

TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME“

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME
TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “

TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “

TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “ 

MENTORING ONLINE

HOẠT ĐỘNG COACHING ONLINE 1:1

HOẠT ĐỘNG COACHING ONLINE 1:1

Bạn muốn Doanh Nghiệp của mình trường tồn và bền vững theo thời gian. Tuy nhiên, khi Doanh Nghiệp càng phát triển, bạn lại đang bị cuốn theo vòng quay của nó, điều mà khiến bạn mệt mỏi và quay cuồng.

CLB CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD
TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022

TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022

TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022

TIỆC GIAO LƯU

NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER

GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER

GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER

ĐỐI TÁC CỦA GROUP

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Triển lãm Công Nghệ Thông Minh tại Việt Nam – OCTF 2023

Triển lãm Công Nghệ Thông Minh tại Việt Nam – OCTF 2023

Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh, Thương hội Trung Quốc – Việt Nam Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ Điện TP. Hồ Chí Minh, Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thiết bị y tế TP.HCM và các tổ chức khác.
HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022

HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022

HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022
TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)
ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)
𝐇Ọ𝐏 𝐌Ặ𝐓 - 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐋Ư𝐔 𝐊Ế𝐓 𝐍Ố𝐈 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐍Ă𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 - HỘI TIN HỌC TPHCM

𝐇Ọ𝐏 𝐌Ặ𝐓 - 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐋Ư𝐔 𝐊Ế𝐓 𝐍Ố𝐈 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐍Ă𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 - HỘI TIN HỌC TPHCM

𝐇Ọ𝐏 𝐌Ặ𝐓 - 𝐆𝐈𝐀𝐎 𝐋Ư𝐔 𝐊Ế𝐓 𝐍Ố𝐈 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐆𝐇𝐈Ệ𝐏 𝐍Ă𝐌 𝟐𝟎𝟐𝟐 - HỘI TIN HỌC TPHCM
Chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

Chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

Chào mừng Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đồng Nai

FACTORY TOURS

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM 
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM 
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOURs CỦA GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOURs CỦA GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOURs CỦA GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

MENTORING CEO

DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH “CEO MENTORING 2022-2023

DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH “CEO MENTORING 2022-2023"

DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH  “CEO MENTORING 2022-2023"
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?
GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE
TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

SUPPLY CHAIN EVENT

Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc

Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc

Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc
SUPPLY CHAIN EVENTs – SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP

SUPPLY CHAIN EVENTs – SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP

SUPPLY CHAIN EVENTs –  SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP

TRƯNG BÀY - TRIỄN LÃM

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU NĂM 2023 (HOÀN TOÀN FREE)

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU NĂM 2023 (HOÀN TOÀN FREE)

KẾT NỐI CUNG CẦU GIỮA TPHCM VÀ CÁC TỈNH THÀNH TẠI NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ (quy mô hơn 700 gian hàng và rất nhiều tỉnh thành trong cả nước) 

Đã thêm vào giỏ hàng