Hoạt động

Workshop Offline

WORKSHOP “LEVERAGE TECHNOLOGY TO MANAGE MANUFACTURING AND OPERATIONS“
WORKSHOP “LEVERAGE TECHNOLOGY TO MANAGE MANUFACTURING AND OPERATIONS“

Chuyển đổi số là sự tích hợp các công nghệ vào các hoạt động của một doanh nghiệp, có thể làm thay đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh và cung cấp các giá trị mới cho Doanh nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.
TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC
TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC

TALKSHOW PHÁT TRIÊN BỀN VỮNG CÙNG BSC
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 1 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 3 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 2 - QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 4 QUY TỤ HƠN 30 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 6 - QUY TỤ HƠN 50 CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP
CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP

CAFE KẾT NỐI GIAO THƯƠNG ĐỢT 5 - QUY TỤ HƠN 50CEO/CHỦ DOANH NGHIỆP 

Tham Quan Doanh Nghiệp

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP
THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP
THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP

THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY QUANG MINH COSMETIC 21/4
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12
FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12

FACTORY TOUR TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANE 25/12
QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2
QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2

QUANG MINH COMESTIC TÀI TRỢ QUÀ TẶNG CHO CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR NGÀY 25/2
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2022 – TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN VĂN PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY HERBIO
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM
HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM

HOẠT ĐỘNG THAM QUAN NHÀ MÁY - CÔNG TY GỖ MIỀN NAM

Đào Tạo

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SẢN XUẤT SẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN SẢN XUẤT SẠCH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN IN-HOUSE GIÚP PHÁT TRIỂN và NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN IN-HOUSE GIÚP PHÁT TRIỂN và NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH  HUẤN LUYỆN IN-HOUSE GIÚP PHÁT TRIỂN và NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S
Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành 5S
Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen
Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen

Giảng Viên Khóa Huấn luyện và thực hành Kaizen ( * )
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 1 : Huấn luyện và thực hành 5S
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen
Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen

Khóa huấn luyện nâng cao trình độ cho người lao động của doanh nghiệp công nghiệp – Chuyên đề 2 : Huấn luyện và thực hành Kaizen
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY BSS VIETNAM - NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH CỦA GROUP
KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

KHÓA ĐÀO TẠO OFFLINE + COACHING + THỰC HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ GIÚP GIA TĂNG HIỆU QUẢ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

Workshop Online

WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP
WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP

WORKSHOP - R&D (NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM) - QUẢ TIM CỦA DOANH NGHIỆP
WORKSHOP ONLINE FREE - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID
WORKSHOP ONLINE FREE - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID

WORKSHOP ONLINE FREE  - TÀI CHÍNH CÁ NHÂN – KẾ HOẠCH CHI TIÊU MÙA COVID
Workshop Online Bí Quyết Tạo Động Lực
Workshop Online Bí Quyết Tạo Động Lực

Workshop online bí quyết tạo động lực
WORKSHOP ONLINE FREE - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC
WORKSHOP ONLINE FREE - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC

WORKSHOP ONLINE FREE  - NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÀM VIỆC NHÓM BẰNG CÔNG CỤ DISC
WORKSHOP ONLINE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP
WORKSHOP ONLINE - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP

WORKSHOP ONLINE FREE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - KHỞI NGHIỆP CHỨ ĐỪNG SẠT NGHIỆP
WORKSHOP ONLINE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN
WORKSHOP ONLINE - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN

WORKSHOP ONLINE FREE  - CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP CỦA BẠN - TƯ DUY VỀ NGHỀ HAY BÀI TOÁN “SỐNG QUA NGÀY” CỦA THANH XUÂN
WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR
WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR

WORKSHOP ONLINE - LÀM THẾ NÀO ĐỂ VƯỢT QUA THỜI KỲ COVID DƯỚI GÓC NHÌN CỦA BRAND DOCTOR DIỄN GIẢ : TS NGUYỄN KHÁNH TRUNG - CTHDQT BRAND DOCTOR GROUP 
WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

WORKSHOP ONLINE – VAI TRÒ và NĂNG LỰC CỦA NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG DIỄN GIẢ : Th.s PHAN TRUNG KIÊN - GIÁM ĐỐC HỆ THỐNG TẬP ĐOÀN ĐẠI DŨNG 

Tư Vấn Thực Chiến

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BĂNG KEO WONDERLAND

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BĂNG KEO WONDERLAND
TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY PHÚ VƯƠNG

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY PHÚ VƯƠNG
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY TRÍ VIỆT PHÁT
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY TRÍ VIỆT PHÁT

TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY TRÍ VIỆT PHÁT
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY NÔNG LÂM FOOD
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY NÔNG LÂM FOOD

TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY NÔNG LÂM FOOD
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY PHÚ VƯƠNG
TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY PHÚ VƯƠNG

TƯ VẤN THỰC CHIẾN CÔNG TY PHÚ VƯƠNG
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN THỰC CHIẾN TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THEO PHƯƠNG PHÁP BALANCED SCORECARD (BSC)

Sau 3 năm hoạt động với gần 20 hoạt động trên con đường thực hiện SỨ MỆNH: chia sẻ giá trị và các kinh nghiệm thực chiến cho Doanh Nghiệp Sản Xuất, giúp Doanh Nghiệp Sản Xuất xác định “ NỖI ĐAU “ và giúp họ GIẢI QUYẾT “NỖI ĐAU” ấy
TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG
TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG

TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY - CÔNG TY BAO BÌ MINH LONG

Audit Nhà Cung Cấp

HOẠT ĐỘNG AUDIT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DN SẢN XUẤT
HOẠT ĐỘNG AUDIT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC DN SẢN XUẤT

HOẠT ĐỘNG AUDIT - ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC  DN SẢN XUẤT
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY ĐẮC HÒA AN
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY - CÔNG TY TMSX KHÁNH HÀ
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY NHÁM
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - CÔNG TY IN ẤN ĐĨNH PHONG 
HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY
HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY

HOẠT ĐỘNG AUDIT + TƯ VẤN THỰC CHIẾN NHÀ MÁY
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE
HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE

HOẠT ĐỘNG AUDIT NHÀ CUNG CẤP + TƯ VẤN THỰC CHIẾN SẢN XUẤT - Công Ty LA TERRE FRANCE

Thực Tập - Kiến Tập

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)
THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)

Từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thứ 4 của Group " đồng hành cùng các Trường Đại Học/ Cao Đẳng ươm mầm thế hệ nhân tài tương lai ", tháng 5-tháng 7/2022, Group Chiến Lược và Quản Trị Sản Xuất đồng hành cùng Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Văn Lang tổ chức Thực Tập Doanh Nghiệp cho 150 bạn Sinh Viên 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Cafe Kết Nối

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY NÔNG SẢN AGRIVI
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY NÔNG SẢN AGRIVI

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY NÔNG SẢN AGRIVI
HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO TUẤN TÚ PACKAGING
HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO TUẤN TÚ PACKAGING

HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1 - CEO TUẤN TÚ PACKAGING
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY JAPAS
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY JAPAS

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY JAPAS
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC DN SẢN XUẤT - CEO CÔNG TY PHÚ LÂM TÂY
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC DN SẢN XUẤT - CEO CÔNG TY PHÚ LÂM TÂY

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 VỚI CÁC DN SẢN XUẤT  - CEO CÔNG TY PHÚ LÂM TÂY
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - PCT EBC GROUP
HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - PCT EBC GROUP

HOẠT ĐỘNG CÀ PHÊ KẾT NỐI 1:1 - PCT EBC GROUP
CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY KỸ NGHỆ XANH VIỆT NAM
CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY KỸ NGHỆ XANH VIỆT NAM

CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY KỸ NGHỆ XANH VIỆT NAM
CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY MAY MẶC VĨNH TÀI
CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY MAY MẶC VĨNH TÀI

CAFFE KẾT NỐI 1:1 - CÔNG TY MAY MẶC VĨNH TÀI
HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1 - HAPPY PHARMA
HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1 - HAPPY PHARMA

HOẠT ĐỘNG CAFE KẾT NỐI 1:1  - HAPPY PHARMA

Chuỗi Show Room mini

Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini
Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini

Dự Án Thành Lập Chuỗi Show Room Mini

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG KỲ 2

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG KỲ 2
BUSINESS TOUR TẠI TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ THÔNG MINH – OCTF 2023

  BUSINESS TOUR TẠI TRIỄN LÃM CÔNG NGHỆ THÔNG MINH – OCTF 2023
CÔNG TY CAFE CỎ HỒNG THAM GIA KẾT NỐI CUNG CẦU 2023
CÔNG TY CAFE CỎ HỒNG THAM GIA KẾT NỐI CUNG CẦU 2023

CÔNG TY CAFE CỎ HỒNG THAM GIA KẾT NỐI CUNG CẦU 2023
GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU 2023
GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU 2023

GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU 2023
EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10
EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10

EVENT TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2023 TẠI Q1 VÀO NGÀY 27/10
CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY KẾ TOÁN VƯƠNG PHÁT THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CHAT NUTS AND TEA THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09
CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

CÔNG TY TNHH SX NƯỚC MẮM THUẬN HƯNG THAM GIA SỰ KIỆN 15/09

TALKSHOW ONLINE

TALKSHOW SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ
TALKSHOW SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

TALKSHOW " SỰ NGHIỆP THÀNH CÔNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ "
TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ  “
TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ “

TALK SHOW “ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TẠI DOANH NGHIỆP - PHÒNG NGỪA THIỆT HẠI TIỀN TỶ   “
TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ?  “
TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ? “

TALK SHOW “ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHUẨN BỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẾT HIỆU QUẢ ? “
TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP “
TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP “

TALK SHOW “ VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP  “
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “

TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME – PART 2 “
TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “
TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “

TALK SHOW “ GIÚP DOANH NGHIỆP THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ CHI PHÍ LOGISTICS “
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME“
TALK SHOW “ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME“

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SME
TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “
TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “

TALK SHOW “ VALUE BASED MARKETING – MARKETING BẰNG GIÁ TRỊ “ 

MENTORING ONLINE

HOẠT ĐỘNG MENTOR ONLINE CHO DN SẢN XUẤT

HOẠT ĐỘNG MENTOR ONLINE CHO DN SẢN XUẤT
HOẠT ĐỘNG COACHING ONLINE 1:1
HOẠT ĐỘNG COACHING ONLINE 1:1

Bạn muốn Doanh Nghiệp của mình trường tồn và bền vững theo thời gian. Tuy nhiên, khi Doanh Nghiệp càng phát triển, bạn lại đang bị cuốn theo vòng quay của nó, điều mà khiến bạn mệt mỏi và quay cuồng.

CLB CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP
PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP

PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU NHÂN SỰ CỦA DOANH NGHIỆP
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – CÔNG TY THANG MÁY CƠ KHÍ BÁCH KHOA
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD
NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH LÂU DÀI VỚI TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN (ONLINE/OFFLINE) CỦA GROUP NĂM 2022 – TẬP ĐOÀN GC FOOD
TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022
TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022

TIỆC TÂN NIÊN – GROUP CHIẾN LƯỢC và QUẢN TRỊ SẢN XUẤT – 26/02/2022

TIỆC GIAO LƯU

NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

NANO TECHNOLOGIES THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

GOGOX THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

THẾ GIỚI MÃ VẠCH THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023

WONDERLAND THAM GIA SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH TRONG SỰ KIỆN NEW YEAR PARTY 2023 - QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP
GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER
GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER

GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022. SỰ KIỆN QUY TỤ 100 DOANH NGHIỆP VỚI CHỦ ĐỀ : GO TOGETHER

ĐỐI TÁC CỦA GROUP

7 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU TẠI HCM CITY EXPORT 2024
7 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU TẠI HCM CITY EXPORT 2024

7 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU TẠI HCM CITY EXPORT 2024
Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”
Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”

Chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và sự kiện “Ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Osaka, Nhật Bản”
HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU - HCM CITY EXPORT 2024
HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU - HCM CITY EXPORT 2024

HỘI CHỢ HÀNG VIỆT NAM TIÊU BIỂU XUẤT KHẨU - HCM CITY EXPORT 2024
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ  THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ VÀ SẢN PHẨM NGÀNH CAO SU - NHỰA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Triển lãm Công Nghệ Thông Minh tại Việt Nam – OCTF 2023
Triển lãm Công Nghệ Thông Minh tại Việt Nam – OCTF 2023

Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Lãnh sự quán Trung Quốc tại Tp. Hồ Chí Minh, Thương hội Trung Quốc – Việt Nam Triển lãm nhận được sự ủng hộ của Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ Điện TP. Hồ Chí Minh, Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Thiết bị y tế TP.HCM và các tổ chức khác.
HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022
HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022

HARAVAN - NHÀ TÀI TRỢ BẠC EVENT GẶP GỠ GIỮA NĂM 2022
TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)
TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

TỌA ĐÀM TỨ TRỤ DOANH NGHIỆP TẠI ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)
ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)
ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

ĐẠI HỘI CLB DOANH NHÂN VÀ QUẢN TRỊ - NHIỆM KỲ IV (2022-2023)

FACTORY TOURS

FACTORY TOUR CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN, KHẢO SÁT và HỌC TẬP THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM - NHÀ MÁY BIA LỚN NHẤT ĐÔNG NAM Á ( CHI NHÁNH TẠI BÀ RỊA VŨNG TÀU )
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 5/2023 - CÔNG TY CP THẾ GIỚI GIẤY
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 4/2023 - CÔNG TY ĐẠI ĐỒNG TIẾN - THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 2/2023 - CÔNG TY DƯỢC PHẨM LA TERRE FRANCE
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 9/2022 – TẬP ĐOÀN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM 
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 7/2022 – CÔNG TY FUJIWA VIỆT NAM 
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG
CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

CHƯƠNG TRÌNH FACTORY TOUR THÁNG 6/2022 – CÔNG TY 4K FARM – CÔNG TY THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN THẾ GIỚI DI ĐỘNG

MENTORING CEO

DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH “CEO MENTORING 2022-2023
DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH “CEO MENTORING 2022-2023"

DANH SÁCH MENTOR CỦA CHƯƠNG TRÌNH  “CEO MENTORING 2022-2023"
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?
LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MENTEE CỦA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE?
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT - TẠI SAO NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE ?
GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE
GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

GIỚI THIỆU BAN TỔ CHỨC (BTC) CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE
TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE
TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH “ CEO MENTORING 2022-2023 “ HOÀN TOÀN FREE

SUPPLY CHAIN EVENT

Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc
Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc

Business Matching Day – Chủ Đề Thủ Bền Công Chắc
SUPPLY CHAIN EVENTs – SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP
SUPPLY CHAIN EVENTs – SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP

SUPPLY CHAIN EVENTs –  SỰ KIỆN TÍCH HỢP 3 TRONG 1 CỦA GROUP

TRƯNG BÀY - TRIỄN LÃM

TRƯNG BÀY - GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG KỲ 1 2023

TRƯNG BÀY - GIỚI THIỆU SẢN PHẨM VÀ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG KỲ 1 2023
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU NĂM 2023 (HOÀN TOÀN FREE)
ĐĂNG KÝ THAM GIA TRƯNG BÀY TẠI SỰ KIỆN KẾT NỐI CUNG CẦU NĂM 2023 (HOÀN TOÀN FREE)

KẾT NỐI CUNG CẦU GIỮA TPHCM VÀ CÁC TỈNH THÀNH TẠI NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ (quy mô hơn 700 gian hàng và rất nhiều tỉnh thành trong cả nước) 

Đã thêm vào giỏ hàng