Thực Tập - Kiến Tập

THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)
THỰC TẬP DOANH NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC VĂN LANG ( THÁNG 5/2022)

Từng bước hiện thực hóa sứ mệnh thứ 4 của Group " đồng hành cùng các Trường Đại Học/ Cao Đẳng ươm mầm thế hệ nhân tài tương lai ", tháng 5-tháng 7/2022, Group Chiến Lược và Quản Trị Sản Xuất đồng hành cùng Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Đại Học Văn Lang tổ chức Thực Tập Doanh Nghiệp cho 150 bạn Sinh Viên 
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG: THỰC TẬP DOANH NGHIỆP

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng