Giới thiệu về các nền tảng liên quan

  1. Group Chiến Lược và Quản Trị Sản Xuất

 • Sứ Mệnh : Xác định “ Pains “ của Doanh Nghiệp và chuẩn hóa Hệ Thống Quản Trị toàn bộ Doanh nghiệp, Đẩy mạnh kết nối thị trường nội địa, Hỗ trợ DN từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu
 • Các hoạt động :
 1. Café Kết Nối Giao Thương + Tọa Đàm cùng Ban Cố Vấn quy tụ hơn 40CEO/Chủ Doanh Nghiệp
 2. Tham Quan Nhà Máy- Tham Quan VP Doanh Nghiệp
 3. Workshop Online
 4. Audit – Tư Vấn Thực Chiến Nhà Máy
 5. Café Kết Nối, Café Tư Vấn Thực Chiến 1:1

  1. Group Chia Sẻ Kiến Thức Quản Trị Sản Xuất
 • Sứ mệnh :
 • Chung tay tạo nên giá trị, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức thông qua những Buổi Workshop, Đào Tạo Online, bài viết chia sẻ,…
 • Chung tay cùng các Trường ĐH, Cao Đẳng, Trung Cấp để tạo cơ hội cho các bạn Sinh Viên hiểu hơn về môi trường làm việc thực tế thông qua các Buổi Kiến Tập, Thực Tập, Tham Quan Doanh Nghiệp
 • Hỗ trợ Doanh Nghiệp xây dựng và chọn lọc thế hệ nhân tài tương lai để góp sức cùng Doanh Nghiệp trong con đường Vận Hành và Phát Triển.
 • Kết Nối Việc Làm Full Time và Part Time cho Ứng Viên và Doanh nghiệp
 • Hoạt động tiêu biểu vừa qua : gặp gỡ các Trưởng Khoa của các Trường Đại Học, tổ chức các Buổi Workshop Online

 

 


Đã thêm vào giỏ hàng